Απομακρυσμένος Έλεγχος Μηχανών

Επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μέτρησης και της αξιολόγησης των στοιχείων που συλλέγονται από απομακρυσμένα σημεία. Το Mobile Monitor για Ελεγκτές Βάρους, της Anritsu, προσφέρει απαράμιλλη ευκολία και πληροφορίες κυριολεκτικά στα χέρια σας. Ασφαλής και με -φιλική προς το χρήστη- λειτουργία, η οθόνη παρέχει δεδομένα για στοιχεία αξιολόγησης σε ξεχωριστό έλεγχο, σε περιγραφή αποτελεσμάτων μεγάλης χρονικής διάρκειας και σύντομης χρονικής διάρκειας, επιπλέον συνολική καταμέτρηση και στατιστικά. Ο έλεγχος βάρους υψηλής ακρίβειας μόλις έγινε εύκολος!

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή

Η λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου των Ελεγκτών Βάρους αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την βελτίωση αποδοτικότητας όλης της Γραμμής Παραγωγής.

Η Anritsu έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ένα σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου Παρακολούθησης Λειτουργίας Ελεγκτών Βάρους που αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτιστοποίησης της διαδικασίας και ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για τα στοιχεία απόδοσης της παραγωγής.

 

Τι είναι η οθόνη ελέγχου?

Η Οθόνη Ελέγχου της Anritsu είναι μια εφαρμογή που λειτουργεί με χρήση μετακινούμενης οθόνης που λειτουργεί με Android tablet computers επιτρέποντας την παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των μηχανών ελέγχου βάρους συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των στατιστικών από απομακρυσμένες τοποθεσίες. Συνδεδεμένο με τον Ελεγκτή Βάρους που έχετε μέσω ασύρματου δικτύου, η οθόνη ελέγχου -Moblie Monitor- είναι εύκολη στην εγκατάσταση της, χωρίς να απαιτείται καλωδίωση ή κάποια άλλη εργασία. Δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκεστε γύρω από τις μηχανές στην παραγωγή σας, ούτως ώστε να έχετε επίγνωση του αποτελέσματος της παραγωγής ούτε χρειάζεται να βάζετε αλάρμ ενημέρωσης.

 

Εφαρμογή  παράδειγμα 1: Ρύθμιση Διαδικασίας Γεμίσματος

Η μέτρηση της τάσης (trending) που παρατηρείται, ελέγχεται συνήθως χειροκίνητα με τη ρύθμιση της διαδικασίας γεμίσματος. Στο εργοστάσιο όμως οι μηχανές δοσομέτρησης και οι μηχανές ελέγχου βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα, ή σε ζώνες διαχωρισμού λόγω ‘hygienic zoning’ με τοίχους που διαχωρίζουν τα τμήματα, κάνοντας δύσκολη τη γρήγορη μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο. Επομένως η ρύθμιση της τάσης σε περίπτωση μεγαλύτερου ή μικρότερου βάρους στη δοσομέτρηση είναι δύσκολη. Με την οθόνη ελέγχου Mobile Monitor στα χέρια του χειριστή, υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από τα αποτελέσματα ελέγχου βάρους των προϊόντων. Το επίπεδο δοσομέτρησης βελτιστοποιείται, επιτυγχάνοντας αποδοτικότητα και μείωση κόστους υπερπλήρωσης (αυξημένου βάρους).

 

 

Εφαρμογή παράδειγμα 2: Ενημέρωση για Αλάρμ Κινδύνου σε πραγματικό χρόνο

Πολλά εργοστάσια έχουν τραπέζι συλλογής / σημείο buffer παρέχοντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων για στιγμές όπου διαταράσσεται η ροή της Γραμμής Παραγωγής εξαιτίας προβλήματος που εμφανίζεται στον Ελεγκτή Βάρους. Εάν ο χειριστής δεν δει εγκαίρως το πρόβλημα και υπερβεί ο χρόνος/ χωρητικότητα των συστημάτων buffer, τότε τα προϊόντα που θα έχουν συγκεντρωθεί μπορεί να χρειαστεί να απορριφθούν παρότι δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα ποιοτικού ελέγχου. Για να μην υπάρχει πιθανότητα να συμβούν τέτοια περιστατικά είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με άμεση ειδοποίηση. Το ηχητικό σήμα κινδύνου από τον ελεγκτή βάρους μπορεί να μην ακουστεί  εξαιτίας του θορύβου από τις μηχανές ή εξαιτίας των διαχωριστικών ‘zoning walls’. Με την Οθόνη Ελέγχου Mobile Monitor η οποία εμφανίζει την κατάσταση της Γραμμής Ελέγχου Βάρους σε πραγματικό χρόνο, ή του φάρου με το οπτικό σήμα κινδύνου(κατ’επιλογήν), ο χειριστής μπορεί να έχει άμεση επίγνωση της κατάστασης από τον Ελεγκτή Βάρους, μειώνοντας την ποσότητα προϊόντων προς απόρριψη.

 

 

Ένδειξη Οθόνης

        

Enlarged bar                                    X-bar
Ξεχωριστό βάρος και εκτίμηση         Τάση μακράς διαρκείας

 

Ένδειξη Οθόνης