QUICCA Pharma

Γενικό Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας με Συνολική Αποτύπωση Παραγωγής

Η γραμμή παραγωγής στα χέρια σας.
Όλα τα δεδομένα της παραγωγής σας— κάθε στιγμή όπου και αν είστε.

Με το πρόγραμμα QUICCA διαφορετικές πληροφορίες, όπως δεδομένα ελέγχων και το ιστορικό λειτουργίας όλων των συστημάτων ελέγχου, αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σημείο.  Το QUICCA είναι το πλήρως αυτοματοποιημένο πρόγραμμα για έλεγχο ποιότητας και διαχείρισης, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων και την παραγωγικότητα.

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή

Παρουσίαση δεδομένων από το ιστορικό λειτουργίας και ένδειξη τρέχουσας κατάστασης παραγωγής

Το σύστημα προσφέρει ολοκληρωμένη παρουσίαση παραγωγής υψηλού επιπέδου που συμπεριλαμβάνει: ταινία ανοιχτή/κλειστή, μέτρηση παραγόμενων και μέτρηση απορριφθέντων.
Οι πληροφορίες παραγωγής μπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα από διαφορετικές τοποθεσίες.

Παρουσιάζοντας όλες τις λεπτομέρειες σε πραγματικό χρόνο για κάθε μηχάνημα

Με την  οθόνη QUICCA Monitor ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει την οθόνη με τις απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες, καθιστώντας δυνατή την γρήγορη ανάλυση δεδομένων, διευκολύνοντας την άμεση παρέμβαση όποτε απαιτείται.

Συνδεθείτε στο QUICCA μέσα από τον χώρο Παραγωγής, τα Γραφεία σας, ή και τους χώρους Σύσκεψης

Πληροφορίες παραγωγής και μηνύματα σφάλματος στέλνονται αυτόματα στο κινητό του χρήστη για άμεση ενημέρωση.

 

Απόλυτη Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων

 • Τα δεδομένα ανίχνευσης όπως και το ιστορικό διαχείρισης όλων των συστημάτων ανίχνευσης καταγράφονται αυτόματα, με χρονολογική σειρά, σε μια κεντρική τοποθεσία. Όταν λαμβάνονται παράπονα από καταναλωτές ή/και πωλητές, τα επιθυμητά δεδομένα ανίχνευσης μπορούν να διεξάγονται μέσο του οδηγού εξαγωγής δεδομένων  για να επιβεβαιώνετε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.
 • Αριθμός Lot και ιχνηλασιμότητα time/date.
 • Γρήγορη εύρεση δεδομένων μέσο σάρωσης του 2D code του προϊόντος.
 • Προβολή συνολικού ιστορικού συμπεριλαμβανομένης και της ανίχνευσης από ΟΛΕΣ τις μηχανές Anritsu X-ray, Ελεγκτή Βάρους, Ανιχνευτή Μετάλλων και  σύστημα μαγνητοσκόπησης με video πάνω στη Γραμμή Παραγωγής.

      

Data οδηγού εξαγωγής δεδομένων                                                                Παράδειγμα οδηγού εξαγωγής δεδομένων – Δεδομένα της επιθεώρησης μπορούν να παρουσιάζονται άμεσα

Συμβατότητα HACCP

Οι καθημερινοί έλεγχοι γίνονται ακόμα πιο αξιόπιστοι.
Η συμβατικότητα CCP απαιτεί επιβεβαίωση του συστήματος ανίχνευσης εξοπλισμού σε καθημερινή βάση. Το QUICCA αυτόματα καταγράφει αυτούς τους ελέγχους παραγωγής μαζί με το αντίστοιχο όνομα προϊόντος, ώρα/ημέρα, και την ταυτότητα του χειριστή που έκανε τον έλεγχο. Η αυτόματη συλλογή δεδομένων αποτρέπει πιθανές παραλείψεις καταγραφών ή/και προβληματικές καταγραφές.

 • Δημιουργία CCP αναφορά παρακολούθησης
 • Παροχή αναφοράς ανίχνευσης προϊόντος
 • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας ανθρώπινου σφάλματος
 • Καταγραφή ταυτότητας χειριστή για κάθε γεγονός
 • Γρήγορη αναζήτηση ημερομηνίας, αριθμού φορτωτικής και lot number

 

 

Πρόσθετες Λειτουργίες:

Οθόνη Ελέγχου Προόδου Παραγωγής

Παρακολουθήστε την τρέχουσα παραγωγή σε συνδυασμό με τα επίπεδα που έχετε καθορίσει και προγραμματίστε τους χρόνους ολοκλήρωσης βασισμένους σε πραγματικούς χρόνους παραγωγής. Δείτε την τρέχουσα κατάσταση (status), τις τάσεις (trends) της παραγωγής και τα γεγονότα που συμβαίνουν στην γραμμή παραγωγής, με μία ματιά.

Οθόνη Overall Equipment Effectiveness OEE

Η οθόνη ΟΕΕ παρουσιάζει αναλογία επιπέδου λειτουργίας, ένδειξη επίδοσης και ποιότητας, καθώς  και τη συνολική αποδοτικότητα μηχανών/ Overall Equipment Effectiveness (OEE).
Αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα της συνολικής αποδοτικότητας παραγωγής όπως και τις λεπτομέρειες πίσω από τα νούμερα ώστε να μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας, όπως και τις δυνατότητες σας, εκεί που χρειάζονται περισσότερο.

 

 

Σύστημα Ανίχνευσης X-ray με Ειδικό Πρόγραμμα Ανάλυσης Ποιότητας

Συναγερμός για τα ποσοστά απόρριψης και ανάλυση εικόνων για την αποτροπή οποιουδήποτε ενδεχόμενου ελαττωματικού προϊόντος να φτάσει στους πελάτες σας.

 • Εικόνες από απορριφθέντα προϊόντα θα εξάγονται αυτόματα για τελικό έλεγχο πριν την αποστολή τους.
 • Το σύστημα επιπλέον διαθέτει ειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο που τα καθορισμένα από τον χρήστη, ποσοστά απόρριψης, ξεπεραστούν.
 • Παρακολουθήστε εικόνες πριν και μετά την απόρριψη προϊόντων για να επιβεβαιώσετε την απομάκρυνση τους.